Verticale Groepen & Buitenspelen

Verticale Samenwerking

Verticale Groepen

Wij hebben 3 verticale groepen, “the Flowers ”, “the Farmers ” en “the Animals”. Dit houdt in dat kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in één groep zitten. Elke groep heeft plaats voor maximaal 16 kinderen.

In de verticale groepen wordt een groot gezin nagebootst. Baby’s leren al vroeg dat er grotere kinderen om hen heen spelen en kunnen zodoende ook leren van het gedrag van de oudere kinderen. Grotere kinderen leren rekening te houden met de kleintjes en kunnen helpen bij hun verzorging. Dit stimuleert hun zelfstandigheid en eigenwaarde.

De verticale groep bestaat uit kinderen van 0 tot 4 jaar, baby’s van 0 tot 1 jaar, dreumesen van 1 tot 3 jaar en peuters van 3 tot 4 jaar. Voor iedere doelgroep is er speelgoed op de groep aanwezig. De activiteiten die gedaan worden, zijn aangepast aan de leeftijd van doelgroep.
Door onze gekozen indeling in verticale groepen hebben ouders en kinderen in principe 4 jaar lang met dezelfde pedagogisch medewerkers te maken. Hierdoor kan een vertrouwensrelatie ontstaan die van belang is voor een goede communicatie, het uitwisselen van informatie en ondersteuning bij alledaagse opvoedproblemen. Bovendien krijgen de pedagogisch medewerkers de tijd om een kind goed te leren kennen om op die manier optimaal in te kunnen spelen op de individuele behoeften en mogelijkheden van een kind.

Ontdek, Voel en Beleef

De Snuffeltuin

Buiten

Natuurlijk Avontuur

Ontdekkingstuin

Onze tuin is een ware belevenis in de natuur voor de kinderen, met hoogteverschillen, struiken om je achter te verstoppen en een wilgentunnel om onderdoor te fietsen. Ook is er een speelheuvel van gras met een duiker waar kinderen doorheen kunnen lopen. Deze avontuurlijke tuin verrijkt het spel van kinderen en biedt daarnaast genoeg plekjes waar zij zich rustig kunnen terugtrekken. De kinderen kunnen zelfstandig, of met begeleiding van de pedagogisch medewerkers, op ontdekkingstocht gaan en de onbeperkte mogelijkheden van de elementen van de natuur ervaren. Zo kunnen ze schilderen met zand, bladeren vangen in de wind, stampen in de plassen of ontdekken dat je van zand en water modder kunt maken. Op kinderdagverblijf de Snuffeltuin krijgen alle kinderen een overall aan wanneer ze naar buiten gaan. Ook vragen wij ouder(s)/verzorger(s) regenlaarsjes mee te geven, zodat de kinderen heerlijk rond kunnen snuffelen. Zo kan het kind ook echt kind zijn.

Buiten is er veel te beleven. Kinderen zien, voelen en horen veel in de natuur. Bovendien is ontdekken voor jonge kinderen erg belangrijk voor de ontwikkeling. Een vrije, uitdagende en veilige omgeving zorgt ervoor dat kinderen nieuwsgierig worden naar de dingen die zij tegenkomen in de natuur. Elk seizoen valt er in de ontdekkingstuin een hoop te beleven en kunnen de kinderen op hun eigen manier kennis maken met de natuur.

Dieren

Kinderdagverblijf de Snuffeltuin heeft konijnen, cavia`s en vissen. Hier is voor gekozen omdat dieren een hele goede invloed hebben op kinderen. Door te zorgen voor een dier leert het kind dat iedereen behoeftes en gevoelens heeft. Daarnaast beïnvloeden dieren de sociale ontwikkeling van kinderen; zij bieden gespreksstof en kinderen zoeken sneller toenadering als er een dier bij betrokken is, omdat een dier niet oordeelt. Tevens leren en onthouden kinderen meer over onderwerpen waar zij emotioneel bij betrokken zijn.

Ondanks de angst voor allergieën heeft fysiek contact met dieren een positieve invloed. Het aaien van een dier werkt namelijk rustgevend en kan zelfs de hartslag en bloeddruk verlagen. Bij het aaien komt oxytocine vrij, welke zorgt voor een mogelijkheid tot binding. Kinderen worden weerbaarder door de omgang met dieren. De dieren zitten overigens buiten achter een hek met plexiglas. Zo kan een kind niet onbedoeld in aanraking komen met een dier.

Moestuintjes

Wij vinden het belangrijk dat kinderen weten waar gezonde voeding vandaan komt en hoe een ‘plantje’ een heerlijke maaltijd wordt. Om deze reden heeft kinderdagverblijf de Snuffeltuin een moestuin. De kinderen helpen met het zaaien, verzorgen en oogsten. Zo kunnen ze bijvoorbeeld ook aardbeien plukken en deze ’s middags lekker op hun boterham eten. Wanneer kinderen hun eigen groente en/of fruit mogen plukken en bereiden, wordt dit al snel erg interessant. Op deze manier willen wij stimuleren dat kinderen diverse groentes en fruit proeven. Het schijnt zelfs zo te zijn dat kinderen beter eten als ze weten hoe groente groeit en ze het zelf hebben geplukt. Dit wordt altijd gedaan onder begeleiding van de pedagogisch medewerkers.

Buitenbedjes

Momenteel zijn er steeds meer kinderdagverblijven die de mogelijkheid bieden om kinderen buiten te laten slapen. Ook kinderdagverblijf de Snuffeltuin heeft besloten deze mogelijkheid aan te bieden. Wij hebben hiervoor speciale veilige buitenbedjes aangeschaft, die voldoen aan de wettelijke normen.

In Scandinavische landen is het al heel lang gebruikelijk dat kinderen buiten slapen. In Finland is tevens onderzoek gedaan naar de ervaringen met buiten slapen. De resultaten van dit onderzoek zijn, dat de kinderen beter en langer slapen, ze zouden fitter zijn en beter eten. De frisse buitenlucht zou voor meer weerstand zorgen door een grotere opname van vitamine D. Kinderen die vaak verkouden zijn en last hebben van luchtweginfecties en/of allergieën, zouden hierbij gebaat kunnen zijn. Ook in het noorden van Nederland sliepen de kinderen in het begin van de vorige eeuw vaak buiten.

Ouder(s)/verzorger(s) geven schriftelijk toestemming voor het slapen in een buitenbedje, zie het toestemmingsformulier “buiten slapen” welke ter inzage is bij kinderdagverblijf de Snuffeltuin. Buiten beschikken wij ook over een babyfoon en de pedagogisch medewerkers gaan om de 10 minuten bij het slapende kind kijken. Bovendien staan de bedjes altijd in het zicht van een groep en worden uit de zon en de wind gedraaid. Wanneer het kinderdagverblijf sluit, worden de matrassen en dekens van de buitenbedjes naar binnen gehaald.

Kinderdagverblijf de Snuffeltuin beschikt over een protocol “buiten slapen”. Hierin staat ook vermeld wat uw kind(eren) voor kleding dragen bij een bepaalde temperatuur. Ook dit protocol is ter inzage bij kinderdagverblijf de Snuffeltuin.

Kom je bij ons spelen?

Kinderdagverblijf de Snuffeltuin biedt een tweede thuis dicht bij huis!