Doelstelling & Visie

Unieke Verzorging

Ons Doelstelling

Kinderdagverblijf de Snuffeltuin verzorgt opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar en wij beseffen dat ieder kind uniek is.

Bij de Snuffeltuin proberen we de thuissituatie zoveel mogelijk na te bootsen, zoals bijvoorbeeld met slaapritmes en voedingstijden. Daarbij hoort ook het gezellig samen spelen en het stimuleren van de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind. Wij creëren een situatie waarin het kind zich veilig en geaccepteerd voelt en waarin het zich in een eigen tempo kan ontwikkelen.

Wij vinden het ook belangrijk om u als ouder(s)/verzorger(s) de zekerheid te geven dat uw kind(eren) op een verantwoorde wijze worden verzorgd en begeleid. Wij vinden natuurbeleving essentieel voor de ontwikkeling van kinderen en bieden een gezonde, veilige en ‘groene’ omgeving waarin kinderen op een natuurlijke wijze kunnen opgroeien. Tot slot geeft spelen in de natuur kinderen vooral ook plezier en ontspanning. Dit draagt bij aan het welbevinden en de gezondheid van kinderen.

Ontdek, Voel en Beleef

De Snuffeltuin

Tweede Thuis

Ons Visie

Kinderdagverblijf de Snuffeltuin zien wij graag als een tweede thuis dicht bij huis. Ook vinden wij het erg belangrijk dat u als ouder(s)/verzorger(s) tevreden bent over de zorg en de opvoeding die kinderdagverblijf de Snuffeltuin biedt.

Wij vinden het belangrijk om een goede bijdrage aan de ontwikkeling, opvoeding en verzorging van kinderen te kunnen bieden.

De Snuffeltuin staat voor kleinschalige opvang waarbij “buiten is gezond” een belangrijke rol speelt.

Kinderdagverblijf de Snuffeltuin hecht grote waarde aan openheid, respect, geborgenheid, veiligheid en een persoonlijke benadering met korte communicatielijnen, zowel ten aanzien van de kinderen als de ouder(s)/verzorger(s). Naast onze eigen visie bieden wij u, als ouder/verzorger, de ruimte om mee te denken en uw voorkeuren uit te spreken.

Een kinderdagverblijf dient te voldoen aan de hoogst realiseerbare kwaliteitseisen en zorg te dragen voor optimale ontwikkelingskansen voor kinderen. Tevens dient een kinderdagverblijf, voor zover mogelijk, tegemoet te komen aan de wensen van de ouder(s)/verzorger(s). Dit is iets wat bij de Snuffeltuin hoog in het vaandel staat. Wij vinden het vooral erg belangrijk dat een kind vooral kind kan zijn. Ieder kind wordt geboren als individu, met een eigen temperament en persoonlijke kwaliteiten. Dat houdt in dat wij ieder kind apart benaderen en centraal laten staat. Het aanleren van normen en waarden beschouwen wij tevens als erg belangrijk.

Omdat er plek is voor 48 kinderen, zal ons team in de toekomst groeien. Vaste gezichten voor de kinderen vinden wij echter erg belangrijk en er zal dus ook met veel aandacht, zorg en liefde gekeken worden naar de juiste persoon voor kinderdagverblijf de Snuffeltuin.

Kom je bij ons spelen?

Kinderdagverblijf de Snuffeltuin biedt een tweede thuis dicht bij huis!