Activiteiten

Kinderdagverblijf de Snuffeltuin besteedt veel aandacht aan (nationale) feestdagen en passende activiteiten, denk hierbij aan:

You will receive any information about our public holidays in writing from the daycare center.

Thema-evenementen

Activiteitenkalender

Gedurende de dag worden er verschillende leeftijdsgerichte activiteiten aangeboden, aangepast aan de mogelijkheden van de kinderen. Bij een georganiseerde activiteit staat het kind altijd centraal. Wanneer het kind niet mee wil doen, wordt het niet gedwongen maar zoeken we samen naar een andere activiteit die het kind wel graag wil doen. Zo staat dit kindje centraal boven de gezamenlijke groepsmomenten/activiteiten.

Wij houden bij activiteiten ook altijd rekening met de periode van het jaar; hier sluiten wij thema’s op aan. Het doel hiervan is dat kinderen leren vaardigheden te ontwikkelen en zelfstandig te worden. Het beleven van plezier in deze activiteit staat altijd voorop.

Naast de inhoud van activiteiten, scheiden wij de rustige en drukke activiteiten van elkaar. Dat houdt in dat het kind centraal staat, bijvoorbeeld wanneer de groep wil dansen en één kindje een boekje wil lezen. Knutsel activiteiten worden bovendien altijd onder begeleiding aan tafel uitgevoerd.

Ontdek, Voel en Beleef

Kinderdagverblijf de Snuffeltuin

Dagindeling

Baby Communicatie

Voor de baby is het van belang dat de relatie tussen ouder(s)/verzorger(s) en de dagelijkse pedagogisch medewerkers optimaal is. De kinderen zijn afhankelijk van de communicatie tussen ouder(s)/verzorger(s) en pedagogisch medewerkers, omdat ze zelf niet alles aan kunnen geven. Ouder(s)/verzorger(s) ontvangen van het kinderdagverblijf daarom een schriftje waarin de dag van het kind wordt bijgehouden. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen door middel van het schriftje nieuwe informatie over het kind of voedingsschema erin schrijven.

De dag van de baby wordt nog sterk bepaald door bioritmen als eten en slapen. Kinderdagverblijf de Snuffeltuin probeert hierin hetzelfde ritme aan te houden als thuis. In de groep wordt voor de baby een individueel ritme gehanteerd en geen groepsritme, hierbij staat het kind wederom centraal. Bij baby’s is het directe contact heel belangrijk, gezien hun beleving voornamelijk zintuiglijk is. De zintuigen van de baby’s staan open voor allerlei indrukken. Voor de ontwikkeling is het van groot belang dat alle zintuigen goed functioneren. Spelletjes die de ontwikkeling bevorderen zijn onder andere: kiekeboe spelen, plaatjes kijken, voorlezen, balspelletjes, schootspelletjes met liedjes of eenvoudige bewegingen en oefeningen om het lopen, zitten en staan te stimuleren. Dit zijn activiteiten die op kinderdagverblijf de Snuffeltuin ook worden toegepast.

Individueel Babyritme

Peuter Dagindeling

Dreumesen en Peuters

In tegenstelling tot de baby’s, waar het individuele ritme van het kind wordt aangehouden, worden er bij de dreumesen en peuters met een vaste dagindeling gewerkt (daarbij staat het kind echter altijd centraal).

Tijdstip Overzicht Dagprogramma
06:30-09:00 uur
Binnenkomst (kinderen mogelijkheid tot ontbijten en vrij spelen)
09:15 uur
Kleine activiteit aan tafel (bijvoorbeeld zingen, puzzelen, voorlezen etc.)
09.30 uur
Handjes poetsen/wassen
09.30 uur
Fruit eten en drinken
10:00 uur
Verschonen en naar het toilet (handen wassen)
10:30 uur
Buiten spelen, binnen activiteit, opendeurenbeleid
11.30 uur
Handjes poesten/wassen
11.30 uur
Lunchen
12:15/12:30 uur
Kinderen verschonen/naar toilet (handen wassen), kinderen die gaan slapen klaar maken voor het slapen
12:30 uur
De meeste kinderen gaan slapen, overige kinderen gaan vrij spelen of mogen een activiteit kiezen.
14:30-15:00 uur
Afhankelijk per kind komen ze uit bed, kinderen aankleden evt. verschonen/naar toilet (handen wassen)
15.00 uur
Handjes poetsen/wassen
15.00 uur
Groenten, soepstengels/rijstwafels/rozijntjes eten, drinken en een kleine activiteit
15:30 uur
Buitenspelen of vrij spelen, opendeurenbeleid
16:00 uur
Verschonen en naar het toilet (handen wassen)
16:30-18:30 uur
Kinderen mogen vrij spelen of een activiteit kiezen, kinderen worden opgehaald

Stel uw kindje slaapt nog tijdens het eetmoment, dan kiezen we er voor het kindje te laten slapen. Wanneer het kindje wakker wordt, kan hij/zij nog wat eten en drinken. Ondanks onze dagindeling betekent dit dat uw kind nog steeds centraal staat.

Kom je bij ons spelen?

Kinderdagverblijf de Snuffeltuin biedt een tweede thuis dicht bij huis!