Beleidsplan & Inspectie GGD

Transparante
Inspecties

Beleidskwaliteit

Pedagogisch Beleidsplan

De GGD Gelderland Zuid controleert jaarlijks of het kinderdagverblijf voldoet aan de kwaliteitseisen zoals deze zijn gesteld in de Wet kinderopvang en de bijbehorende beleidsregels kwaliteit kinderopvang. Ouder(s)/verzorger(s) krijgen bericht als het inspectierapport ter inzage ligt. Ook staat het inspectie rapport vermeld op onze site.

Ontdek, Voel en Beleef

De Snuffeltuin

Evaluatie van de Inspectie

Kwaliteitstoezicht

Inspectie GGD

De GGD Gelderland Zuid controleert jaarlijks of het kinderdagverblijf voldoet aan de kwaliteitseisen zoals vastgelegd in de Kinderopvang Wet en de daarbij behorende kwaliteitsbeleidsregels voor de kinderopvang. Ouder(s)/voogd(en) worden geïnformeerd wanneer het inspectierapport ter inzage ligt. Het keuringsrapport staat tevens op onze site vermeld.​

Kom je bij ons spelen?

Kinderdagverblijf de Snuffeltuin biedt een tweede thuis dicht bij huis!