Pedagogisch beleidsplan

De GGD Gelderland Zuid controleert jaarlijks of het kinderdagverblijf voldoet aan de kwaliteitseisen zoals deze zijn gesteld in de Wet kinderopvang en de bijbehorende beleidsregels kwaliteit kinderopvang. Ouder(s)/verzorger(s) krijgen bericht als het inspectierapport ter inzage ligt. Ook staat het inspectie rapport vermeld op onze site.

Download ons pedagogisch beleidsplan

De Snuffeltuin:

 • All-in tarief

 • Ontdekkingstuin

 • Moestuintjes

 • Buiten overalletjes

 • Dierenverblijf

 • Buitenbedjes

 • Huiselijke sfeer

 • 6 slaapkamers

 • Camera toezicht

 • Dagboekjes

 • Vaste gezichten

 • Creatief in kapsels van kinderen

 • Innovatief

 • Ruime openingstijden

 • Vertrouwd

 • Professionele opvang

 • Flexibele en incidentele opvang

 • Privé parkeerplekken

Kom je bij ons spelen? Kinderdagverblijf de Snuffeltuin biedt een tweede thuis dicht bij huis!
Neem contact op