Visie

Kinderdagverblijf de Snuffeltuin zien wij graag als een tweede thuis dicht bij huis. Ook vinden wij het erg belangrijk dat u als ouder(s)/verzorger(s) tevreden bent over de zorg en de opvoeding die kinderdagverblijf de Snuffeltuin biedt.

Wij vinden het belangrijk om een goede bijdrage aan de ontwikkeling, opvoeding en verzorging van kinderen te kunnen bieden.

De Snuffeltuin staat voor kleinschalige opvang waarbij “buiten is gezond” een belangrijke rol speelt.

Kinderdagverblijf de Snuffeltuin hecht grote waarde aan openheid, respect, geborgenheid, veiligheid en een persoonlijke benadering met korte communicatielijnen, zowel ten aanzien van de kinderen als de ouder(s)/verzorger(s). Naast onze eigen visie bieden wij u, als ouder/verzorger, de ruimte om mee te denken en uw voorkeuren uit te spreken.

Een kinderdagverblijf dient te voldoen aan de hoogst realiseerbare kwaliteitseisen en zorg te dragen voor optimale ontwikkelingskansen voor kinderen. Tevens dient een kinderdagverblijf, voor zover mogelijk, tegemoet te komen aan de wensen van de ouder(s)/verzorger(s). Dit is iets wat bij de Snuffeltuin hoog in het vaandel staat. Wij vinden het vooral erg belangrijk dat een kind vooral kind kan zijn. Ieder kind wordt geboren als individu, met een eigen temperament en persoonlijke kwaliteiten. Dat houdt in dat wij ieder kind apart benaderen en centraal laten staat. Het aanleren van normen en waarden beschouwen wij tevens als erg belangrijk.

Omdat er plek is voor 48 kinderen, zal ons team in de toekomst groeien. Vaste gezichten voor de kinderen vinden wij echter erg belangrijk en er zal dus ook met veel aandacht, zorg en liefde gekeken worden naar de juiste persoon voor kinderdagverblijf de Snuffeltuin. Hierbij blijven de korte lijntjes van kracht en zal Kelly en/of Samara altijd aanwezig zijn op de groep(en).

De Snuffeltuin:

 • All-in tarief

 • Ontdekkingstuin

 • Moestuintjes

 • Buiten overalletjes

 • Dierenverblijf

 • Buitenbedjes

 • Huiselijke sfeer

 • 6 slaapkamers

 • Camera toezicht

 • Dagboekjes

 • Vaste gezichten

 • Creatief in kapsels van kinderen

 • Innovatief

 • Ruime openingstijden

 • Vertrouwd

 • Professionele opvang

 • Flexibele en incidentele opvang

 • Privé parkeerplekken

Kom je bij ons spelen? Kinderdagverblijf de Snuffeltuin biedt een tweede thuis dicht bij huis!
Neem contact op