Verticale groepen

Wij hebben 3 verticale groepen, “the Flowers ”, “the Farmers ” en “the Animals”. Dit houdt in dat kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in één groep zitten. Elke groep heeft plaats voor maximaal 16 kinderen.

In de verticale groepen wordt een groot gezin nagebootst. Baby’s leren al vroeg dat er grotere kinderen om hen heen spelen en kunnen zodoende ook leren van het gedrag van de oudere kinderen. Grotere kinderen leren rekening te houden met de kleintjes en kunnen helpen bij hun verzorging. Dit stimuleert hun zelfstandigheid en eigenwaarde.
De verticale groep bestaat uit kinderen van 0 tot 4 jaar, baby’s van 0 tot 1 jaar, dreumesen van 1 tot 3 jaar en peuters van 3 tot 4 jaar. Voor iedere doelgroep is er speelgoed op de groep aanwezig. De activiteiten die gedaan worden, zijn aangepast aan de leeftijd van doelgroep.

Door onze gekozen indeling in verticale groepen hebben ouders en kinderen in principe 4 jaar lang met dezelfde pedagogisch medewerkers te maken. Hierdoor kan een vertrouwensrelatie ontstaan die van belang is voor een goede communicatie, het uitwisselen van informatie en ondersteuning bij alledaagse opvoedproblemen. Bovendien krijgen de pedagogisch medewerkers de tijd om een kind goed te leren kennen om op die manier optimaal in te kunnen spelen op de individuele behoeften en mogelijkheden van een kind.

De Snuffeltuin:

 • All-in tarief

 • Ontdekkingstuin

 • Moestuintjes

 • Buiten overalletjes

 • Dierenverblijf

 • Buitenbedjes

 • Huiselijke sfeer

 • 6 slaapkamers

 • Camera toezicht

 • Dagboekjes

 • Vaste gezichten

 • Creatief in kapsels van kinderen

 • Innovatief

 • Ruime openingstijden

 • Vertrouwd

 • Professionele opvang

 • Flexibele en incidentele opvang

 • Privé parkeerplekken

Kom je bij ons spelen? Kinderdagverblijf de Snuffeltuin biedt een tweede thuis dicht bij huis!
Neem contact op